Media

Foto Justyna Wojtoń

 

Artykuły

Ja też mogę kochać -Opoka

Jak kiedyś poznam- wiadomości 24

Ja też mogę kochać-Gospelbox 21.12.2014

Performerzy życia, 19.10.2016

Dyliżans 28.02.2016

dyl688

Wywiady

Wzrastanie kwiecień 2013

Czytaj 15.08.2017

Najważniejsze, to cieszyć się życiem w rozmowie z Wiktorem Okrojem

10 marca 2019

 

 Radio

Radio Warszawa-Country Club 01.07. 2013

Radio  Kraków-Coś dla ducha 27.06.2014

Radio  Pryzmat  – Poza Rządem 24.01.2015