Kontakt

Zdjęcia dla prasy

W sprawie organizacji wieczorów
Autorskich Wiktora Okroja
kontakt z mediami Mecenat Artystyczny

STOWARZYSZENIE ABSURDALNY
tel. 48-518- 080- 687
absurdalnekabarety@gmail.com

W sprawie organizacji koncertów
Nie waż się pisać Joanna Pawlik
tel. 48- 509 -377 -713
joanpawlik@gmail.com