Kontakt

W sprawie organizacji wieczorów autorskich
Wiktora Okroja, lub kontaktu z mediami 
należy kontaktować.

Mecenat Artystyczny

STOWARZYSZENIE ABSURDALNY KABARET

tel. 518 080 687

mail: absurdalnekabarety@gmail.com

MICHAŁ LAKSA

tel. 605 304 732

mail: sztuka@paradoxpower.pl

 

Zdjęcia dla prasy