Zdjęcia dla prasy

W sprawie organizacji wieczorów
Autorskich Wiktora Okroja
kontakt z mediami

Mecenat Artystyczny
STOWARZYSZENIE
ABSURDALNY KABARET

tel. 48-518- 080- 687

absurdalnekabarety@gmail.com

sztuka@paradoxpower.pl 

W sprawie organizacji koncertów
Nie waż się pisać Joanna Pawlik
tel. 48- 509 -377 -713
joanpawlik@gmail.com