Rekomendacje

Fot. Anna Dzięgiel

Świat inny, choć taki sam. Wiktor pokazuje nam świat,
który znamy, ale z perspektywy, którą możemy poznać
tylko z jego tekstów. Dzięki temu, wiemy i czujemy więcej.

Maciej Świątek

 

Nie znam drugiego takiego, który miałby taki entuzjazm
i tyle energii. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością
powinny Wiktora brać za wzór do naśladowania

Cezary Makiewicz

Dla mnie to nie tylko prawdziwy człowiek-orkiestra, ale też człowiek-dusza, który cały świat mógłby opleść pozytywną energią i radosnym nastawieniem do życia.

Anna Jakubczak