Coś jeszcze

Wiktor Okrój urodził się w Krakowie. Nie bez powodu przyszedł na świat, w tym mieście, w tej kolebce polskiej kultury. Dla Wiktora
wiele razy bogactwo kulturowe dawnej stolicy Polski stanowiło twórczą inspirację. Artysta od początku wzoruje się na muzyce
country. Pisze w konwencji opowieści o człowieku, o jego życiu.  To zaszczyt móc Państwu przedstawić tego niezależnego artystę,
którego drogę twórczą wyznacza jego głęboka wrażliwość. Wiktor Okrój zaczął pisać pod wpływem piosenki
Tomasza Szweda pt: Poradnik początkującego kierowcy, którą usłyszał w programie pierwszym Polskiego Radia.
Trudno się dziwić, że muzyka była motywacją do pisania wtedy jeszcze początkującego autora, gdyż
Wiktor potrafi napisać zarówno świetny wiersz, jak i wzruszający tekst do piosenki.
W starożytnej Grecji za poezję uznawano tekst śpiewany, do wierszy przygrywano
na lirach, dlatego niektóre wiersze Wiktora można śpiewać, a przez swoje zamiłowanie do muzyki Wiktor tworzy również piosenki.
Na tendencję Wiktora do pisania w stylu klasycznym zwrócił uwagę między innymi profesor Bogusław Żurakowski na spotkaniu Koła Młodych Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie. Dzięki muzykalnemu charakterowi wierszy Wiktora artysta ma zdolność do tworzenia muzyki do tekstów. Skomponował między innymi muzykę do wierszy Moja ulica i Pocztówki swojego kolegi po fachu poety Krzysztofa Łojka. Jego sporym osiągnięciem jest napisanie muzyki do spektaklu teatralnego Nie ma jak na wsi opartego na jego własnych utworach literackich, a wyreżyserowanego przez Aleksandrę Barczyk. Bohater był także współtwórcą wernisażu Joanny Pawik Myślę, że jesteś dziwny i bardzo Cię lubię w Małopolskim Ogrodzie Sztuk. Wiktor wychodzi naprzeciw odbiorcy, spotyka się z czytelnikami wszędzie, gdzie to możliwe. Potrafi pojechać do Bydgoszczy i do Warszawy, by zaprezentować swą twórczość. W radio Kraków przedstawiał wiersze i piosenki w programie Coś dla Ducha Lidii Jazgar. Gościł na deskach sceny Moliere, w progach Domu Kultury Podgórze oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Wywiad, który z Wiktorem przeprowadziła poetka Małgorzata Lebda w Śródmiejskim Ośrodku Kultury można oglądać na youtubie.Wiktor jest artystą wszechstronnym- gra w teatrze, komponuje muzykę, pisze wiersze i piosenki. Ale najważniejsze, że pisze od serca z natchnienia duszy i dla ludzi. Tworzy z własnej pasji i dla przyjemności odbiorcy, mówiąc poetyck  im językiem tw orzy od duszy dla duszy.

Tomasz Olpiński