Świat inny, choć taki sam. Wiktor pokazuje nam świat, który znamy,
ale z perspektywy, którą możemy poznać tylko z jego tekstów.
Dzięki temu, wiemy i czujemy więcej.

Maciej Świątek

Nie znam drugiego takiego, który miałby taki entuzjazm i tyle energii. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością powinny Wiktora brać za
wzór do naśladowania

Cezary Makiewicz