Archiwum

Kraków-Promocja tomiku Przecież Świat nie jest taki
Klub Wola Duchacka-25.10.2018

Kraków-Promocja tomiku Przecież Świat nie jest taki
Klub Wola Duchacka-19.06.2018

Kraków-dwór Czeczów
wieczór poezji Dotyk Sztuki 14.04.2018

Kraków – Wola Duchacka Spotkanie Autorskie
z cyklu Sabas – 10.01.2017

Warszawa koncert dla MSN „Nie wasz się”
30.04.2016

Kraków Jubileusz X-lecia pracy artystycznej
– A ja nadal. Sckm 04.03.2016

Nowa Wieś Wielka Koło Bydgoszczy
Miej Czas dla Innych Wieczór Autorski.
W.Okroja i T.Szweda -14.11.2015

Nowa Wieś Wielka Koło Bydgoszczy
Wieczór Autorski. 23 .05.2015


Nowa Wieś Wielka/Bydgoszczy Spotkanie Autorskie
w Szkole Podstawowej 22.05.2015

Bydgoszcz Spotkanie Autorskie
Otwarta Przestrzeń Światłownia
22.05.2015

Kraków – łąka Cafe Spotkanie Autorskie 06.05.2015

Kraków-III Twórcze spotkania bez Barier
Wieczór autorski „ Być jak Bond”
05.06.2014 SCKM