Wiktor Okrój- Autor wierszy i tekstów piosenek.
Poezję zaczął uprawiać pod wpływem piosenki
Tomasza Szweda pt. „Poradnik początkującego
kierowcy”,którą usłyszał w programie pierwszym
Polskiego Radia w październiku 2006 roku.
Uczestnik spotkań Koła Młodych przy
Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Krakowie
prowadzonych przez prof.Bogusława
Żurakowskiego.Teksty prezentował podczas
swoich spotkań autorskich między innymi w
klubie Moliere w Krakowie, w Staromiejskim
Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie,
a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych Słabosłyszących w Krakowie.
Od 2011 roku komponuje muzykę. W oparciu o jego
teksty i muzykę w 2013 roku został zrealizowany
spektakl teatralny pt. „Nie ma jak na wsi” :
w reżyserii Aleksandry Barczyk.
Wiosną 2016 powstał projekt Artystyczny „
Nie wasz się pisać .Pomysłodawcą i reżyserką
jest Joanna Pawlik. Krakowska artystka .

Nadchodzące koncerty, spotkania


 

 
tomik1