Strona Główna

 Zainspirowany piosenką Tomasza Szweda “Poradnik początkującego kierowcy”w 2006 roku zaczął pisać własne wiersze oraz teksty piosenek. Opowiada w nich o blaskach i cieniach swojego życia. Opisując to, co jest ważne, mniej ważne, przyjemne, a czasem trudne i bolesne używa prostego języka, przez co dociera do każdego. Mimo trudności wynikających z niepełnosprawności ambitnie dąży do spełnienia swoich marzeń pojawiając się w różnych miejscach, by dzielić się z innymi swoimi talentami, a także wielką siłą i radością życia. Spotkania autorskie odbywały się między innymi w klubie Molier e w Krakowie, w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, a  także w Specjalnym Ośrodku Szkolno wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabosłyszących  w Krakowie, udzielał również wywiadu w Radio Kraków. Uczestniczył w spotkaniach Koła Młodych przy Stowarzyszeniu pisarzy Polskich w Krakowie prowadzonych przez prof. Bogusława Żurakowskiego. W 2011 roku zaczął komponować  muzykę .Na podstawie jego tekstów i muzyki został zrealizowany spektakl pt. Nie ma jak na wsi”w reżyserii   Aleksandry Barczyk. Wiosną   2016   powstał projekt Artystyczny „ Nie wasz się pisać. Pomysłodawcą i reżyserką jest Joanna Pawlik.  Krakowska artystka.W 2017 powstaje dokument Inki Boguckiej”
Ludzie Numery.

Nadchodzące koncerty, spotkania